میکروسوئیچ ضد انفجار

ژانویه 22, 2024
کاربرد میکروسوئیچ ضد انفجار EX

میکروسوئیچ ضد انفجار EX

میکروسوئیچ ضد انفجار EX میکروسوئیچ ضد انفجار EX برای مکان هایی که خطر انفجار وجود دارد، طراحی شده ‌اند. این اجزا در محیط ‌هایی که حاوی […]
ژانویه 22, 2024
میکروسوییچ ضد انفجار

میکروسوییچ ضد انفجار

میکروسوییچ ضد انفجار میکروسوییچ ضد انفجار در مکان هایی به کار می رود که پتانسیل احتراق را دارند. در برخی محل های صنعتی که بخارها و […]